Giỏ hàng

Kệ chứa hàng trong ngành May

Kệ để vải, kệ chứa hàng ngành may mặc
Kệ sắt trưng bày quần áo đa năng