Giỏ hàng

Chính sách hoàn tiền

Khi mua kệ chứa hàng Cơ Khí Việt Quý có quyền được yêu cầu hoàn tiền trong các trường hợp sau: 

  • Khách hàng đã thanh toán nhưng không nhận được sản phẩm.
  • CKV giao sai sản phẩm cho khách (VD: sai kích cỡ, sai màu sắc, v.vv...)
  • Sản phẩm khách hàng nhận được khác biệt một cách rõ rệt so với thông tin mà CKV cung cấp trong mục mô tả sản phẩm.
  • Khi CKV và khách hàng thõa thuận đồng ý cho khách hàng trả hàng và hoàn tiền.