Giỏ hàng

Kệ Very Narrow Aisle (VNA)

Hệ thống kệ VNA (Very Narrow Aisle) là dạng kệ chứa hàng tải trọng nặng thuộc dòng kệ Selective, đây là phiên bản tận dụng khoảng không từ các làn đường dành cho xe nâng và có thể tăng chiều cao kệ đến mức tối đa. Kệ chứa hàng VNA sẽ tối ưu được không gian lưu trữ lên 50%, Khả năng tiếp cận pallet đạt 100%, giúp việc xuất nhập hàng hóa nhanh chóng - an toàn, chi phí đầu tư thấp nhưng mang đến lợi ích kinh tế cao.