Giỏ hàng

Kệ chứa hàng trong Ngành Thực phẩm

Nghiệm thu, bàn giao kệ Drive in cho TH Milk
Công trình Kệ Selective hàng tiêu dùng tại Trần Đại Nghĩa
Kệ trưng bày bánh kẹo, hàng tiêu dùng
Kệ Double-deep trong kho chứa thực phẩm
Kệ Doube-deep chứa hải sản trong kho lạnh tại Đồng Tháp