Giỏ hàng

Dự án nổi bật

MỘT SỐ CÔNG TRÌNH - DỰ ÁN MÀ CƠ KHÍ VIỆT ĐÃ THỰC HIỆN:

Lắp đặt hệ thống kệ Selective bửng lưới tại Miền Bắc
Lắp đặt hệ thống kệ Drive in cho công ty quạt điện ở Bình Dương
Thử tải kệ Selective - công trình giá kệ chứa hàng tại Bình Dương
Thử tải công trình Kệ Tự Động Radio Shuttle tại Bến Tre, kho 2
Nghiệm thu công trình kệ Double-deep & Selective tại Bình Dương
Nghiệm thu công trình kệ trung tải bửng tole
Lắp ráp kệ Radio Shuttle tại công ty dừa Bến Tre
Nghiệm thu bàn giao công trình kệ Drive-in tại Bột giặt Lix Bình Dương
1 2