Giỏ hàng

Kệ Tự Động

Cơ Khí Việt đã nghiên cứu và ứng dụng thành công hệ thống kệ chứa hàng tự động mang đến cho khách hàng xu hướng chứa hàng 4.0. Hệ thống kệ được tự động hóa từ khâu đầu vào đến khâu đầu ra, đang là lựa chọn của các doanh nghiệp với kho hàng lớn. Hệ thống Kệ Tự Động mang đến nhiều ưu điểm nổi bật như: xuất nhập hàng hóa nhanh chóng, gia tăng sức chứa hàng, tiết kiệm thời gian và vận hành an toàn, hiệu quả....