Giỏ hàng

Mẫu báo cáo hàng tồn kho mới nhất 2024

Mục lục [Ẩn]

Báo cáo hàng tồn kho là một trong những công việc quan trọng được chú trọng trong các doanh nghiệp. Đây là một nhiệm vụ của bộ phận quản lý kho hoặc bộ phận kế toán. Tuy nhiên, để tránh việc lập thiếu hoặc bỏ sót thông tin bạn có thể tham khảo ngay bài viết dưới đây về báo cáo hàng tồn kho và các file mẫu miễn phí của Cơ Khí Việt nhé!

Báo cáo hàng tồn kho là gì?

Báo cáo hàng tồn kho là một báo cáo thống kê thông tin và tổng hợp số lượng hàng hóa, giá trị hàng hóa,... mà một doanh nghiệp hiện đang sở hữu hoặc giữ trong kho tại một thời điểm cụ thể.

Báo cáo hàng tồn kho 2024

Báo cáo tồn kho là một phần quan trọng trong quản lý kinh doanh của một doanh nghiệp, đây là bước cần thiết để đánh giá hiệu suất và tình trạng tài chính. Chính vì mức độ quan trọng nên báo cáo hàng tồn kho thường được thực hiện định kì để doanh nghiệp có thể kiểm soát một cách hiệu quả.

Thông thường các doanh nghiệp luôn có mẫu báo cáo hàng tồn kho riêng biệt, để phù hợp với sản phẩm và quy trình của doanh nghiệp đó.

Vai trò của báo cáo hàng tồn kho

Báo cáo hàng tồn kho là hoạt động định kì giúp doanh nghiệp hoạch định chiến lược kinh doanh. Dưới đây là một số lý do tại sao việc báo cáo hàng tồn kho là quan trọng:

Kiểm Soát Tồn Kho: Báo cáo hàng tồn kho giúp theo dõi số lượng hàng hóa tồn kho tại thời điểm kiểm kê, từ đó có kế hoạch kiểm soát chặt chẽ và tránh tình trạng thất thoát không mong muốn.

Kiểm hàng hóa trong kho

Quyết Định Xuất Nhập Hàng: Dựa trên thông tin từ báo cáo, doanh nghiệp có thể đưa ra quyết định về việc xuất nhập hàng hóa trong kho, tăng lượng hàng nhập kho tránh tình trạng thiếu hàng hoặc giảm nhập để giải phóng hàng tồn.

Tối ưu hóa kho hàng: Đối với hàng hóa tồn kho trên kệ kho hàng bạn có thể kiểm kê một cách nhanh chóng, sắp xếp các hàng hóa theo đúng ý muốn. Báo cáo tồn kho giúp hiệu quả trong việc quản lí kho hàng, tăng hiệu suất sử dụng không gian kho hàng.

Xem thêm: Các phương pháp quản lí kho hàng hiệu quả

Báo cáo kiểm kho hàng

Đánh giá kinh doanh: Khi theo dõi báo cáo nhập xuất hàng tồn có thể giúp bạn đánh giá hiệu quả kinh doanh, xác định khối lượng tiêu thụ hàng hóa và xu hướng của khách hàng, dự đoán tiêu thụ sản phẩm tỏng tương lai.

Tuân thủ quy định kế toán & thuế: Báo cáo hàng tồn kho là một yếu tố quan trọng trong việc tuân thủ các quy định kế toán và thuế, giúp doanh nghiệp tránh được các vấn đề pháp lý và tài chính không mong muốn.

Hướng dẫn lập file báo cáo hàng tồn kho

Tùy vào loại hình sản phẩm, dịch vụ hoặc quy định công ty mà có mẫu báo cáo hàng tồn kho khác nhau. Nhìn chung cần các nội dung sau:

Phần thông tin:

  • Tên công ty, mã số thuế, đơn vị/ phòng ban thực hiện báo cáo.
  • Ngày và thời điểm mà báo cáo được tạo.

Phần dữ liệu:

  • Tên hàng hóa, Mã hàng hóa theo thứ tự.
  • Đơn vị tính
  • Tồn đầu kỳ
  • Nhập, xuất
  • Hàng tồn kho cuối kỳ
  • Tổng cộng số lượng
  • Ngày tháng năm lập và người lập.

Tải ngay Mẫu file excel báo cáo hàng tồn kho

MẪU 1: File quản lý kho hàng và theo dõi nhập xuất hàng tồn mới nhất 2024

file excel hàng tồn kho

MẪU 2: File kiểm kê nhập xuất hàng tồn kho đơn giản

file excel kiểm hàng tồn

MẪU 3: File excel Bảng tổng hợp nhập xuất tồn kho

file excel kiểm hàng hóa tồn kho

Các hàm excel thông dụng trong báo cáo tồn kho

1. HÀM SUM:

Hàm SUM: Tổng từ 2 cột trở lên

Công thức: =SUM(Number1, Number2,...)

Ví dụ: =SUM(A3:A7).

2. HÀM SUMIF:

Hàm SUM: Tổng từ 2 cột trở lên dựa trên một điều kiện.

Công thức: =SUMIF(Range; Criteria; [Sum_Range]).

Ví dụ: =SUMIF(A3:A7; ,”>8").

3. HÀM COUNT:

Hàm COUNT: Đếm số ô

Công thức: =COUNT(Value1, Value2,....).

Ví dụ: =COUNT(A3:A7).

4. HÀM COUNTIF:

HÀM COUNTIF:Đếm số ô thống kê dựa trên một điều kiện

Công thức: =COUNTIF(Range;Criteria).

Ví dụ: =COUNTIF(A3:A7,”>9″)

5. HÀM AVERAGE:

HÀM AVERAGE: Tính trung bình cộng

Công thức: =AVERAGE(Number1,[Number2],…),

Ví dụ: =AVERAGE(A3:A7).

6. HÀM SUMPRODUCT:

HÀM SUMPRODUCT : Tổng giá trị hàng hóa

Công thức: =SUMPRODUCT(Array1; Array2; Array3;...)

Ví dụ: =SUMPRODUCT(A3:A7,B3:B7)

7. HÀM VLOOKUP
VLOOKUP là hàm dùng để tìm kiếm giá trị tương ứng trên ô cột đầu tiên của bảng tham chiếu và cho kết quả tương ứng trong cột chỉ định.

Công thức: =VLOOKUP(Lookup_value,Table_ array,Col_index_Num,Range_lookup)

Ví dụ: =VLOOKUP(B2,$D$2:$F$10,2,0)

kiểm soát hàng hóa tồn kho

Để tối ưu hóa quá trình kiểm kê hàng hóa trong kho, tránh mất nhiều thời gian, việc sắp xếp hàng hóa trên các kệ chứa hàng là việc rất quan trọng và cần căn nhắc lắp đặt. Điều này giúp việc quản lý kho hàng dễ dàng hơn và thực hiện kiểm kê một cách thuận lợi.

Các kệ chứa hàng không chỉ giúp tối ưu hóa không gian trong kho, sắp xếp hàng hóa một cách khoa học, thẩm mỹ mà còn mang lại hiệu suất cao trong quản lý hàng hóa. Nếu kho của bạn chưa được trang bị kệ chứa hàng, hãy liên hệ ngay với Cơ Khí Việt để nhận được tư vấn về giải pháp quản lý kho hiệu quả và chi phí tiết kiệm.