Giỏ hàng

footer china

联系方式

总部:胡志明市,第六郡,十一坊,二十号路,八号

厂房: 隆安省,德和一工业区,一号路, MG4-2

热线:1800 28 22 88

微信: VietMechanical - Tina

邮箱:contact@cokhiviet.com.vn

越机械河内代表处

河内,黄梅郡,盛烈坊,Ao Sao市区,19TT1

电话:0243 661 7383 – 0243 2003521

热线: 0904 48 7070