Giới

thiệu

Kính gửi Quý doanh nghiệp đã và đang thực hiện phương pháp quản lý hàng hóa theo tiêu chuẩn quốc tế như: GSP, GMP, ISO, HACCP, BRC… Trong đó việc quản lý hàng hóa là một vấn đề hết sức cần thiết. Qua thời gian nghiên cứu và học hỏi kinh nghiệm từ các nước tiên tiến ở châu âu và các công trình mà chúng tôi đã thực hiện trong những năm qua. Nay chúng tôi rất mong đem những kinh nghiệm ấy vào việc phục vụ cho Quý doanh nghiệp.

SHELVES

  • Shelves with compact design, solutions for small spaces. Shelves are used for practical needs such as filing racks, office shelves, display shelves, store shelves in groceries, supermarkets, even as bookshelves combined tables for apartments, mini household, small area.
  • With a simple design, not using screw bolts to bring high aesthetic, diverse, modern paint colors, flexible changing shelf floors, must be an indispensable product of every home
quay lại