Giới

thiệu

Kính gửi Quý doanh nghiệp đã và đang thực hiện phương pháp quản lý hàng hóa theo tiêu chuẩn quốc tế như: GSP, GMP, ISO, HACCP, BRC… Trong đó việc quản lý hàng hóa là một vấn đề hết sức cần thiết. Qua thời gian nghiên cứu và học hỏi kinh nghiệm từ các nước tiên tiến ở châu âu và các công trình mà chúng tôi đã thực hiện trong những năm qua. Nay chúng tôi rất mong đem những kinh nghiệm ấy vào việc phục vụ cho Quý doanh nghiệp.

RADIO SHUTTLE RACKING SYSTEM

Radio Shuttle racking system is a specially made racking system for radio shuttle which based on the structure of drive-in rack, designed to optimize the capacity by taking advantage of minimum distances. The system consists of consecutive rows of racks, no excess space. The most differences between Drive-In Racks and Shuttle Racks

forklift run into the shelves

Drive-in Rack System: use the forklift to lift goods into the shelves.

Lifting Robot - Radio shuttle racking system

Shuttle Rack System: also use the forklift but the goods will be moved to the right position via a lifting robot.

Pros and cons of radio shuttle rack:

  • Ensuring safety for workers because forklifts do not go into the shelves, reduce collisions between forklifts and shelves.
  • It is suitable for storing large quantities with high space utilization.
  • Avoiding damage to racks because forklifts do not run into shelves.
  • Ability to select goods is low.

quay lại