Giới

thiệu

Kính gửi Quý doanh nghiệp đã và đang thực hiện phương pháp quản lý hàng hóa theo tiêu chuẩn quốc tế như: GSP, GMP, ISO, HACCP, BRC… Trong đó việc quản lý hàng hóa là một vấn đề hết sức cần thiết. Qua thời gian nghiên cứu và học hỏi kinh nghiệm từ các nước tiên tiến ở châu âu và các công trình mà chúng tôi đã thực hiện trong những năm qua. Nay chúng tôi rất mong đem những kinh nghiệm ấy vào việc phục vụ cho Quý doanh nghiệp.

RACKING SYSTEM OF AMERICAN EFIRD VIETNAM

In March 2019, Viet Mechanical Company installed and handed over the medium duty racking project to AMERICAN EFRID VIETNAM sewing company. The racking is painted in two main colors of this company: black & red, electrostatic roll-steel material not only makes solid shelf structure, durable but also brings high aesthetic to the warehouse.

Medium duty racking with red & black

Medium duty racking is designed with the size of D2420xR900xC1700, loading capacity from 300kg / tier, the ability to load and unload goods is by hand.

Medium duty racking system

Workers are conducting assembly at work

Medium duty racking helps to preserve goods in warehouse neatly, neatly, maximizing warehouse area, exporting and importing goods, managing goods is much simpler.

Thank you AMERICAN ERIRD VIETNAM, for choosing us to assemble warehouse in accordance with international standards.

quay lại