portfolio

của chúng tôi

Kính gửi Quý doanh nghiệp đã và đang thực hiện phương pháp quản lý hàng hóa theo tiêu chuẩn quốc tế như: GSP, GMP, ISO, HACCP, BRC… Trong đó việc quản lý hàng hóa là một vấn đề hết sức cần thiết. Qua thời gian nghiên cứu và học hỏi kinh nghiệm từ các nước tiên tiến ở châu âu và các công trình mà chúng tôi đã thực hiện trong những năm qua. Nay chúng tôi rất mong đem những kinh nghiệm ấy vào việc phục vụ cho Quý doanh nghiệp.

AUTOMATIC RACKING SYSTEM - Radio Shuttle Rack System

Radio Shuttle Rack System is an innovative, designed to improve the productivity, efficiency and safe of warehouse storerages.Radio shuttle racking system including racking structure and robot shuttle.The robot shuttle can be operated from long distances using a remote control, and is used to transport the pallets horizontally deep into the tunnel.Because the forklift does not run into the racks, so...

Xem thêm +

DOUBLE-DEEP RACKING SYSTEM

Double deep racking is a rack form of the Selective racking system, made up of 2 rows of double shelves that stand back together, thus reducing the area for the passage, increasing the storage capacity. Shelves are designed and manufactured to suit almost any size of pallet or weight of goods as required.Double deep racking system is assembled by screws,...

Xem thêm +

DRIVE-IN RACKING SYSTEM

Drive in racking system suitable for one sort of goods with large quantity.This racking created to offer maximum storage capacity by using up only minimun space, this Drive-in Drive-Through Racking System consists of blocks undivided by aisles. Drive-in Racking: Picking and replenishment are carried out from one sideDrive-Through: Both sides of the racking are used

Xem thêm +