portfolio

của chúng tôi

Kính gửi Quý doanh nghiệp đã và đang thực hiện phương pháp quản lý hàng hóa theo tiêu chuẩn quốc tế như: GSP, GMP, ISO, HACCP, BRC… Trong đó việc quản lý hàng hóa là một vấn đề hết sức cần thiết. Qua thời gian nghiên cứu và học hỏi kinh nghiệm từ các nước tiên tiến ở châu âu và các công trình mà chúng tôi đã thực hiện trong những năm qua. Nay chúng tôi rất mong đem những kinh nghiệm ấy vào việc phục vụ cho Quý doanh nghiệp.

MAINTENANCE OF DRIVE-IN RACKING SYSTEM IN HANH PHUC WOOD COMPANY

Viet Mechanical is proud to be one of the leading suppliers in the field of storage systems for warehouses in the domestic market, building a reputable brand in the international market. Not only focus on promoting development, ensuring products according to international standards and best quality services, but we are also interested in after-sales issues, maintenance for customers.Recently, Viet Mechanical...

Xem thêm +

Viet Mechanical maintenance of drive-in racking system at an agricultural product export company in Dong Nai

Last September, Viet Mechanical Company just conducted maintenance of a warehouse storage system for a company specializing in exporting agricultural products in Bien Hoa, Dong Nai Province, Vietnam.Storage scale: The storage racks in the warehouse are Drive-in racks with a scale of nearly 1400 Pallets.General image of warehouse:Work content:         Inspection: general checking of shelf system, measuring deflection...

Xem thêm +

Viet Mechanical maintenance of storage racking system for pharmaceutical company

In July, the Engineer Team of Viet Mechanical performed a shelf maintenance for a Pharmaceutical Company in Tan Phu District.After preparing the necessary tools, Engineer Team conducted the survey process and checked the entire warehouse racking system of the partner.Check the general status of the entire shelf systemObserve the loading and unloading process of warehouse workers and forkliftsIf the ground...

Xem thêm +